Automatic Document Classification

Doküman Sınıflandırma

Belge sayısallaştırmanın önemli adımlarından biri de "Doküman Sınıflandırma"dır. Manuel müdahaleye gerek kalmadan evrakların sınıfları otomatik olarak belirlenir ve ilgili sistemlere gönderilir. Papirus Digital tarafından geliştirilen, makine öğrenmesi ve kural tabanlı yapının bir arada kullanıldığı hibrit belge sınıflandırma altyapısı sayesinde; Çok kısa eğitim süresi sonucunda yüksek doğruluk oranları elde edilir.

Contact Us For All Document Classification Needs.