Fatura İşleme ve Yapay Zeka

Yapay Zeka Temelli Fatura İşleme

Fatura işleme; artan ticaret hacminin sonucuna paralel artış gösteren bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Fatura işleme, başka bir deyişle konusuna geçmeden, yapay zeka teknolojisinin kendisine daha yakından bakalım. Basitçe söylemek gerekirse, yapay zeka, insan düşünce süreçlerinin makine tabanlı bir simülasyonudur. Öyle ki bu, zeka düzeyine göre alt bölümlere ayırabileceğimiz geniş bir terimdir. Otomatik veri çıkarma bağlamında, en çok derin öğrenme ile ilgileniyoruz. Bununla birlikte insanların akıl yürütmesini ve kendilerini düzeltmesini sağlar. Bu son derece gelişmiş yapı, yapay si̇ni̇r ağlari olarak bilinen algoritma ağları tarafından desteklenmektedir.

OCR tek başına faturaları veri yakalama yeteneğine sahip değildir. OCR’ın tek başına işlevi; görüntüler üzerinde çalışabileceğiniz metne dönüştürmektir. Her yeni fatura için yeni şablonlar belirleyerek geleneksel OCR fatura tanıma yazılımına sürekli talimat vermeniz gerekir.

OCR ve yapay zeka destekli veri çıkarma kombinasyonu, sizi bu sonsuz talimat döngüsünden kurtarır. Yapay zeka özelliklerine sahip bir OCR, fatura üzerinde yer alan her bir metni işleyebilir. Derin öğrenme yetenekleri, yazılımın yeni fatura biçimlerini çok az insan müdahalesiyle veya hiç müdahale etmeden otomatik olarak tanımasını sağlar. Manuel kontrol ihtiyacını en aza indirger.

Faturalar karmaşık ve değişkendir. Çoğu şirket kendi fatura şablonlarına sahip olma eğilimindedir. Fatura üzerinde yer alan veri alanları için herhangi bir adlandırma standardı yoktur. Örneğin, “Toplam”, “Ödenmesi Gereken Tutar” ve “Türk Lirası cinsinden ödeme”, “Tutar” aynı anlama gelebilir.

fatura işleme

Basit bir OCR programı bu farklılıkların hiçbirini anlamayacaktır. Kural eksikliği, hatalı veri yakalama riskinin artmasına neden olur. Hatta bunun sonucunda ortaya çıkan muhasebe hatalarını da beraberinde getirir.

Sonuç olarak yapay zeka destekli OCR, fatura veri yakalama anlayışını yeni bir taşımaktadır.

Fatura İşleme ile Sağlanan Faydalar

Fatura işleme otomasyonu, aynı zamanda uyumluluk, güvenlik, harici ve dahili taraflarla ilişkiler, erken ödeme indirimleri üzerinde etkilidir. Bununla birlikte iyileştirilmiş iş akışı planlaması ve kayıpla ilişkili maliyetlerin azaltılmasına da katkı sağlar. Öyle ki bunlar üzerinde hızlı, doğrudan ve ölçülebilir bir etkiye sahip olabilir.

1- Zaman Tasarrufu

Yapay Zeka temelli OCR, ilk olarak fatura işleme için harcanan süreyi büyük ölçüde azaltır. Otomasyon, bir şirketin tek bir faturayı manuel olarak işleme süresini önemli ölçüde azaltmasını sağlar. Böylece, 6 kat daha fazla belge aynı anda işlenebilir ve daha yüksek öncelikli görevler için daha fazla zaman kalır. Ayrıca, eğitimini tamamlamış fatura sisteminin herhangi bir yerleşim yapılandırması, kural veya şablon tanımlaması gerektirmiyor. Bu, uygulama aşamasında çok fazla çaba tasarrufu sağlıyor ve aynı gün kullanıma imkan tanıyor.

2- Yüksek Veri Doğruluğu

Otomatik fatura işleme uygulaması, aynı koşullar altında insanlara kıyasla daha doğru ve daha hızlı sonuçlar üretir. Yaygın insan hatlarını azaltır. Sonuç olarak, kullanıcılardan daha yüksek hassasiyetle ve zamanında daha fazla fatura işleri. Otomatik fatura işleme uygulaması söz konusu olduğunda, ne kadar çok fatura işlenirse o kadar iyidir.

3- Verimlilik

Yapay Zeka temelli fatura veri yakalama ile aynı görevleri daha kısa sürede ve daha az hatayla yapmak mümkündür. Bu, daha az çift kontrol ve tekrarlanan görevler anlamına gelir. Bu durum daha yüksek verimlilik ve üretkenlik sağlar. İş süreçlerini kolaylaştırır. Böylelikle sıkıcı, manuel çalışmadan uzaklaşmayı sağlar.

4- Fatura Veri Yakalama İle Düşük Maliyet

Kuralları veya şablonları yapılandırmaya gerek olmadığından, uygulama maliyetleri ve işletim maliyetleri önemli ölçüde azalacaktır. Sistem verimliliğindeki artışlar ve hataların azalmasıyla birlikte, otomasyonun reel maliyetleri kısa sürede düşüşler gösterecektir.

5- Süreç Yönetiminde İyileştirme

Yapay zeka destekli OCR ile fatura işleme, geç ödemelerin önüne geçer. Süreçteki insan hatası ortadan kaldırılacağından hiçbir fatura unutulmayacaktır. Böylece, geç ödemeler için cezalar, tedarikçilerden gelecek aramalar ve kaos ortadan kalkacaktır. Sonuç olarak tüm bunlar, ortaklarla daha iyi ilişkilere ve uzun vadede daha iyi finansal performansa yol açar. Ayrıca, fatura veri yakalama otomasyonu fatura onay sürecini kısaltır.

Tüm Veri Yakalama İhtiyaçlarınız İçin Bize Ulaşın.